Can you imagine Europe in 2050? What changes are waiting for us? Most European countries will massively develop in education, science, economics. Today’s modes of transport will become obsolete, they will be replaced by semi-space planes, which will be able to enter the upper  atmosphere part. At the same time, the issue of genetic engineering will remain. Europe’s countries will focus on renewable energy sources and production at nuclear power plants will cease due to man-made disasters. Meanwhile, the European population will continue to grow old and shrink. The influx of refugees and migrants offsets the decline in fertility, but this will not hinder the population decline. There will be an accelerated urbanization, which will lead to demand for food, water and energy. Cities will become more “smart” and economically developed. Also, there will be global warming that be accompanied by a variety of cataclysms. As a result of climate change, not only in Europe but also in the world, there will be typhoons, hurricanes, droughts, floods and the melting of glaciers will increase the magnitude of earthquakes. The environmental problem will be exacerbated. Due to natural resource constraints, garbage problems, contaminated air, water, soil and the reduction of species of plants and animals, introduce more stringent environmental laws, will increase the number of reserves and national parks. As a result of scientific and technological progress, the number of professions will decrease, which will replace the latest technology. Probably in 2050 robots scompletely replace people.
Чи можете ви уявити Європу у 2050 році? Які зміни на нас чекають? Більшість країн Європи будуть масово розвиватись в освіті, науці та економіці. Сьогоднішні види транспорту стануть застарілі, а на зміну їм прийдуть напівкосмічні літаки, які зможуть виходити у верхні шари атмосфери. Водночас залишиться питання генної інженерії. Країни Європи орієнтуватимуться на відновлювані джерела енергії, а виробництво на атомних станціях через техногенні катастрофи припиниться. Тим часом населення Європи продовжуватиме старіти і скорочуватись. Припливи біженців і мігрантів компенсує зменшення народжуваності, але це не завадить скороченню населення. Відбудеться пришвидшення урбанізації, що призведе до зростання попиту на їжу, воду та енергію. Міста стануть більш “розумними” та економічно розвинутими. Також настане глобальне потепління, яке буде супроводжуватись різноманіттям катаклізмів. Унаслідок зміни клімату не тільки в Європі, але й у всьому світі чергуватимуть тайфуни, урагани, посухи, повені, а танення льодовиків призведе до збільшення магнітуди землетрусів. Загостряться екологічні проблеми. Через обмеження природних ресурсів, проблем сміття, забруднення повітря, води, грунтів та зменшення видів рослин і тварин запровадять більш жорсткі природоохоронні закони, збільшиться к-сть заповідників і національних парків. Внаслідок високого науково-технічного прогресу зменшиться к-сть професій, які замінять новітні технології. Можливо, у 2050 людей повністю замінять роботи

Add comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *